Ondersteuning leaserijder

Betere voorspelbaarheid leasekosten

Als werkgever wilt u grip op het gebruik van de leaseauto, zodat de kosten beter voorspelbaar zijn. De beste manier om die grip te krijgen, is een persoonlijk (bonus/malus) budget voor de leaserijder. Hiermee is hij zelf verantwoordelijk voor de kosten en uitgaven. En met 'eigen' geld gaan mensen nu eenmaal bewuster om dan met het geld van een ander. Met Reisbalans heeft u een pakket dat een persoonlijk budget volledig ondersteunt en u - én de leaserijder - grip geeft op (privé)gebruik en rij- en tankgedrag.  

 

Reisbalans voor de leaserijder

Grip op (privé)gebruik

Binnen de opbouw van het budget (met een vast bedrag voor het bezit en een reële kilometervergoeding voor het gebruik) kunt u het privégebruik normeren op bijvoorbeeld 1.000 kilometer per maand. In de rittenregistratie geeft de leaserijder aan welke kilometers, zakelijk, woon-werk en privé waren. Niet geregistreerde kilometers worden automatisch als privé aangemerkt. Dit geeft inzicht, zowel voor de leaserijder zelf als voor u als werkgever.  

Grip op rijgedrag en brandstofverbruik

Reisbalans combineert automatisch de gegevens uit de rittenregistratie, de kilometerstanden (die kan de leaserijder in Mijn reisbalans en in de mobiele app bijhouden) en de data van de tankpas. De leaserijder krijgt in Reisbalans vervolgens feedback op zijn rijgedrag en brandstofverbruik. Ook laten we de ontwikkeling zien en geven tips om zuiniger te rijden. 

Tanken
Brandstofverbruik

Grip op tankgedrag

Door de koppeling van de tankpas aan Reisbalans, heeft de leaserijder altijd overzicht en inzicht in zijn eigen tankgedrag. Was de brandstofprijs hoger of lager dan de normdagprijzen? Hoeveel had hij kunnen besparen door elders te tanken? Het blijkt dat dit inzicht alleen al een eerste aanzet is om (tank)gedrag te veranderen. En wanneer uw medewerker bovendien zélf verantwoordelijk is voor het budget, is er een échte trigger om bewuster te tanken.