Vanaf 1 juli 2024 gaat er een nieuwe wet in: het ‘Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit’. Deze wet is geïnitieerd door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, en houdt in dat er een registratieplicht komt voor bedrijven met meer dan honderd medewerkers. Bedrijven moeten vanaf volgend jaar alle zakelijke- en woon-werkritten van medewerkers registreren, en die jaarlijks rapporteren aan bij een loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het doel van deze registratie werkgebonden personenmobiliteit is om de uitstoot van zakelijk en woon-werkverkeer te verminderen. Deze verplichting moet zorgen voor inzicht en meer grip op de CO2-uitstoot van bedrijven. Gedurende de eerste twee jaren van de registratieplicht wordt gekeken of de totale uitstoot van CO2 onder het plafond blijft. Als blijkt dat er nog te veel wordt uitgestoten, zal er vanaf 2026 een maximum CO2-uitstoot per reizigerskilometer worden gehanteerd.

Het onderscheid tussen CO2-registratie en de registratieplicht

Als het over deze wetgeving gaat wordt er vaak gesproken over ‘CO2-registratie’ of over de ‘CO2-registratieplicht’. Dit is alleen niet helemaal juist, want er wordt geen CO2 geregistreerd of gerapporteerd. Wél wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een berekening van de CO2-uitstoot gemaakt op basis van de gerapporteerde gegevens. Zo krijg je na het rapporteren van alle gegevens alsnog inzicht in de uitstoot en het mobiliteitspatroon van je medewerkers.

Wat er wél gerapporteerd wordt

Een organisatie met meer dan honderd medewerkers moet een aantal dingen rapporteren bij het loket van het Rijk. Het belangrijkste is het totale aantal zakelijke kilometers dat medewerkers reizen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen woon-werk en zakelijke ritten. Daarnaast moet van alle kilometers ook gerapporteerd worden met wat voor soort voertuig er gereisd is, en op welke brandstof dat voertuig rijdt. Als werkgever moet je er dus voor zorgen dat je al deze zaken kunt registreren. Hoe je dat als werkgever het makkelijkste aanpakt en zorgt dat de gegevens op één plek terechtkomen, dat lees je op onze website.

Op basis van de gerapporteerde gegevens van jouw organisatie wordt een berekening gemaakt van de CO2-uitstoot. Om een volledig beeld te krijgen van het mobiliteitspatroon van de organisatie is het belangrijk dat alle gereisde kilometers geregistreerd worden, ook de kilometers per fiets of te voet, die klimaatneutraal worden afgelegd! Door die kilometers ook te registreren, krijg je inzicht in de kilometers die nu al op een duurzame én vitale manier worden afgelegd.

Hoe werkt de registratie werkgebonden personenmobiliteit in de praktijk?

Zoals we al noemden, moet je als werkgever alles registreren rond het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers. Dit kan een flinke administratieve klus zijn. Gegevens kunnen overal op verschillende plekken in systemen zitten. Denk bijvoorbeeld aan de kilometers die mensen met een OV-kaart of Business Card afleggen in het ene systeem, tegenover vergoedingen per fiets en per auto die via een ander systeem worden verzameld. Dat kan een hoop rompslomp met zich meebrengen. Om de registratie zo nauwkeurig mogelijk te laten verlopen en er zo min mogelijk omkijken naar te hebben, is het goed gebruik te maken van mobiliteitsdienstverleners, zoals Reisbalans. In de handreiking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de registratieplicht wordt dit ook als mogelijkheid benadrukt.

Nadat werkgevers gedurende een jaar alle gegevens rond de werkgebonden reizen hebben geregistreerd, moeten deze gerapporteerd worden bij het loket van de RVO. Jaarlijks moet er vóór 1 juli gerapporteerd worden over het voorgaande jaar. De eerste keer dat er gerapporteerd moet worden is dus vóór 1 juli 2025, over de tweede helft van 2024. Rapporteren kan via een online tool die de RVO op termijn beschikbaar stelt.

Niet alleen een verplichting, maar ook een kans

Niet iedereen zit te wachten op de registratieplicht. Het is een extra plicht waaraan je als organisatie moet voldoen. Toch kun je deze registratieplicht ook juist zien als een kans. Naast dat je de geregistreerde gegevens moet rapporteren, kun je hier zelf ook veel informatie uithalen. Je krijgt inzicht in het reisgedrag van je medewerkers die bruikbaar zijn voor het behalen van jouw doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-reductie. Dit is een thema dat steeds belangrijker wordt, zowel bij klanten als bij bijvoorbeeld nieuwe medewerkers. Daarnaast kunnen deze inzichten je helpen met het verbeteren van je mobiliteitsbeleid, door deze af te stemmen op het reisgedrag van je medewerkers.

Misschien vind je dit ook interessant:

Hoe de CSRD voor jouw MKB relevant is én kansen biedt

Lees verder

Hoe werkgevers het file- en parkeerprobleem kunnen helpen oplossen

Lees verder

Duurzame mobiliteit: uitdagingen en oplossingen voor drie sectoren

Lees verder
Vrouw bij een bushalte

Alles wat je moet weten over OVpay voor zakelijk gebruik

Lees verder
Vrouw werkt aan een bureau.

Belangrijke fiscale wijzigingen voor werkgevers in 2024

Lees verder