In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, worden bedrijven geconfronteerd met toenemende wetgeving om de CO2-uitstoot te verminderen. De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit, die deel uitmaakt van de omgevingswet, treedt vanaf 1 juli 2024 in werking. Deze regeling verplicht bedrijven met meer dan honderd medewerkers om de CO2-uitstoot van zowel woon-werkverkeer als zakelijk verkeer te registreren en jaarlijks vóór 1 juli te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Maar hoe kun je dit proces gemakkelijk en effectief aanpakken? Dit artikel verkent de opties voor jouw organisatie en biedt inzicht in de vereisten van de nieuwe wetgeving.

De impact van ‘schonere’ kilometers

Wist je dat maar liefst 45% van de CO2-uitstoot van mobiliteit afkomstig is van deze reizen? Dit hoge percentage is de drijfveer achter de verplichte registratie. Bedrijven met een hogere uitstoot dan de vastgestelde norm moeten maatregelen nemen om dit te verminderen.

Het doel van de nieuwe wetgeving is om de totale CO2-uitstoot met 49% te verminderen in 2030. Ook zal er in 2026 een maximum worden gesteld aan de uitstoot per kilometer, wat hopelijk zorgt voor ‘schonere’ ritten.

Daarnaast wil de overheid met de nieuwe wet bewustwording creëren over de hoeveelheid uitstoot bij bedrijven en werkgevers de kans bieden om na te denken over het gewenste reisgedrag van hun werknemers en groener reizen te stimuleren.

Wat moet je precies registreren voor de CO2-rapportage?

Met ingang van volgend jaar zullen bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht worden om de CO2-uitstoot van het woon-werk en zakelijke verkeer te registreren. Deze registratie zal een nulmeting vormen om te bepalen of er genoeg wordt bijgedragen bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

Als werkgever mag je zelf bepalen hoe je de registratie aanpakt. Wat hierbij belangrijk is, zijn de elementen die in het rapport moeten voorkomen.

Elk jaar moet je vóór 1 juli de jaarlijkse rapportage over het voorgaande kalenderjaar indienen. In deze rapportage staat het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebruikt die gegevens om de CO2-uitstoot te berekenen.

Ook moeten de (voorlopig) genomen maatregelen toegevoegd worden die je als werkgever neemt om de CO2-uitstoot te verminderen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een digitaal rapportagesysteem beschikbaar gesteld voor het maken van deze rapportage, maar het is niet verplicht om dit rapportagesysteem ook te gebruiken.

Oplossingen voor het administratieve vraagstuk rond CO2-rapportage

Het registreren van de CO2-uitstoot van al je woon-werkverkeer en zakelijk verkeer brengt aanzienlijke administratieve uitdagingen met zich mee. Momenteel moet je alle reisbewegingen van je werknemers registreren om onbelast een vaste reiskostenvergoeding aan te bieden.

Een oplossing voor dit administratieve vraagstuk is het automatisch registreren van reizen, waarbij automatisch de CO2-uitstoot per vervoermiddel wordt berekend. Reisbalans kan de CO2-rapportage voor jouw organisatie faciliteren, waarbij alle reisbewegingen met verschillende vervoersmiddelen worden vastgelegd, inclusief OV, (deel)auto’s, fietsen, scooters, en zelfs thuiswerkdagen. Alle verzamelde informatie wordt vervolgens in één duidelijk overzicht weergegeven, zodat je dit in één keer kunt indienen bij Rijksoverheid.

Bijsturen op groen gedrag voor CO2-reductie

Als je eenmaal inzicht hebt in de (individuele) CO2-uitstoot van je werkgebonden personenmobiliteit, kun je bedenken hoe je het reisgedrag kunt bijsturen naar groenere opties.

Wellicht woont een deel dichtbij de werkplek en kunnen zij een groener vervoermiddel kiezen om te reizen. Misschien is het een optie om over te stappen op een vloot elektrische (deel)auto’s of kun je elektrische leasefietsen aan je werknemers aanbieden. Reisbalans denkt graag met je mee.

Misschien vind je dit ook interessant:

Stappenplan voor het regelen van zakelijke mobiliteit

Lees verder

Hoe de CSRD voor jouw MKB relevant is én kansen biedt

Lees verder

Hoe werkgevers het file- en parkeerprobleem kunnen helpen oplossen

Lees verder

Duurzame mobiliteit: uitdagingen en oplossingen voor drie sectoren

Lees verder
Vrouw bij een bushalte

Alles wat je moet weten over OVpay voor zakelijk gebruik

Lees verder