Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers met meer dan honderd medewerkers gegevens over al het zakelijke en woon-werkverkeer van hun medewerkers registreren. Het gaat om het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) rekent aan de hand daarvan de CO2-uitstoot uit.

De registratieplicht zou op 1 januari ingaan, maar is opnieuw uitgesteld met een half jaar. De eerste inleverdatum blijft wel staan, namelijk vóór 1 juli 2025. Bedrijven die al voorbereid waren om op 1 januari 2024 te beginnen met registreren, kunnen daar alsnog mee beginnen. In 2025 mogen zij over heel 2024 rapporteren voor een completer beeld van de CO2-uitstoot.

Deze vragen leven er bij bedrijven

Vanuit de Overheid is al veel gedetailleerde informatie verstrekt naar werkgevers over de rapportageplicht. Toch leven er nog vragen bij veel bedrijven. In deze blog behandelen wij een aantal onderwerpen die bij bedrijven nog niet altijd duidelijk zijn. Heeft jouw organisatie nog vragen rond de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit? Lees hier verder en krijg meer duidelijkheid. We behandelen de volgende vragen:

  • Waarvoor is de rapportageplicht bedoeld?
  • Wat wordt er precies verwacht in het eerste jaar van de rapportageplicht?
  • Hoe moeten medewerkers met een leaseauto hun ritten registreren?
  • Wat heb ik als werkgever aan de rapportageverplichting?

Vraag 1: waarvoor is de rapportageplicht bedoeld?

De Rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit komt voort uit het klimaatakkoord van 2019. Daarin is onder andere afgesproken dat de CO2-uitstoot uit werkgebonden personenmobiliteit tot 2030 met 1,5 megaton verminderd moet worden. Er is een gezamenlijk CO2-uitstoot plafond vastgesteld voor alle bedrijven in Nederland met honderd medewerkers of meer.

De rapportageplicht is bedoeld om in beeld te krijgen wat de gezamenlijke uitstoot is en of die onder dit plafond blijft. Ook moeten de inzichten die bedrijven krijgen in hun uitstoot, hen aansporen om zelf al stappen te zetten naar de verduurzaming van de persoonsgebonden mobiliteit. Op basis van de resultaten uit de rapportageplicht zal in 2026 een evaluatie plaatsvinden. De uitkomsten daarvan bepalen wat de vervolgstappen worden. Als bedrijven zelf genoeg hebben gedaan aan verduurzaming en de uitstoot onder het vastgestelde plafond blijft, blijft het bij de rapportageplicht. Als blijkt dat de uitstoot niet onder het plafond is gebleven kunnen er maatregelen genomen worden, zoals een maximale uitstoot per reizigerskilometer.

Vraag 2: wat wordt er precies verwacht in het eerste jaar van de rapportageplicht?

Ieder jaar vóór het eind van het tweede kwartaal rapporteer je de geregistreerde gegevens over het voorgaande jaar. De eerste keer dat er gerapporteerd moet worden is dus pas vóór 1 juli 2025. Natuurlijk betekent dit niet dat er nog even niets gedaan hoeft te worden, want vanaf 1 juli 2024 moeten de woon-werk en zakelijke ritten al geregistreerd worden. Dat is al sneller dan je denkt!

Is jouw organisatie al klaar om op 1 juli te beginnen met registreren? Zo niet, gebruik dan onze checklist Rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit om alles gereed te maken en goed voorbereid te zijn!

Vraag 3: hoe moeten medewerkers met een leaseauto hun ritten registreren?

Alle woon-werk en zakelijke kilometers moeten worden gerapporteerd om te voldoen aan de rapportageplicht. Als je medewerkers hebt met een leaseauto moet je daarover dus ook gegevens verzamelen. Omdat het voor leaserijders die een auto privé én zakelijk gebruiken misschien lastig is om de juiste afstanden te berekenen per reisdoel, heeft Reisbalans een rekentool ontwikkeld. Met de rekentool kunnen medewerkers gemakkelijk uitrekenen wat de verhouding is geweest tussen privé en zakelijke kilometers. Zo kunnen ze gemakkelijk de gegevens aanvullen die jij als werkgever nodig hebt om aan de rapportageverplichting te voldoen.

Als jouw organisatie Reisbalans niet gebruikt voor het registreren van ritten, kun je ook gebruikmaken van de forfaitaire methode. Met deze methode gebruik je per vervoermiddel een in Nederland gemiddeld aantal kilometers dat daarmee privé gereden wordt. Deze forfaitaire methode is ook verwerkt in de rekentool binnen de Reisbalans app en portal.

Vraag 4: wat heb ik als werkgever aan de rapportageverplichting?

De rapportage over de mobiliteit van je medewerkers is dan wel verplicht, maar de inzichten kunnen ook interessant zijn voor jouw organisatie. Na het aanleveren van de rapportage over het voorgaande jaar ontvang je direct een rapportage. Hierin zie je een overzicht van de door jou ingediende gegevens met de bijbehorende CO2-uitstoot. Dit geeft je inzicht in de uitstoot uit de mobiliteit van je medewerkers. Die inzichten kunnen jou helpen met het verfijnen van je mobiliteitsbeleid, en met het bijhouden van de voortgang in de doelstellingen van de organisatie.

Andere vragen over de CO2-rapportageplicht?

Op deze pagina over de CO2-rapportageplicht lees je meer informatie die jou als werkgever kan helpen om goed voorbereid te zijn. Op deze pagina vind je ook een uitgebreide uitleg over de rapportageplicht in onze whitepaper, en een checklist die jou helpt met de voorbereiding van jouw organisatie.

Misschien vind je dit ook interessant:

Stappenplan voor het regelen van zakelijke mobiliteit

Lees verder

Hoe de CSRD voor jouw MKB relevant is én kansen biedt

Lees verder

Hoe werkgevers het file- en parkeerprobleem kunnen helpen oplossen

Lees verder

Duurzame mobiliteit: uitdagingen en oplossingen voor drie sectoren

Lees verder
Vrouw bij een bushalte

Alles wat je moet weten over OVpay voor zakelijk gebruik

Lees verder