De wereld van de mobiliteit verandert en zal de komende jaren nog veel meer veranderen. Onderwerpen als hybride werken, het fileprobleem en doelstellingen omtrent duurzaamheid hebben allemaal invloed op de manier waarop wij ons nu en in de toekomst van A naar B verplaatsen. Dit zal zorgen voor een verschuiving van bezit naar gebruik. Deelmobiliteit wordt steeds belangrijker en zal eigen vervoermiddelen gedeeltelijk vervangen.

Maar hoe maken we deelmobiliteit niet alleen bereikbaar, maar ook betaalbaar? Op dit moment zijn de kosten voor een eigen auto hoog, maar alternatieven zoals een deelauto zijn vaak niet eens goedkoper. Waar ligt dat aan en hoe zorgen we voor betaalbaar deelvervoer? In dit artikel leggen wij je dat uit.

Rij veilig, betaal minder

Een van de oorzaken dat het gebruik van een deelauto nog zo duur is, is dat er hoge verzekeringskosten aan deze diensten verbonden zijn. Voor de betaalbaarheid van deelmobiliteit zijn wij aan het onderzoeken hoe we het verzekeringsstelsel beter kunnen laten aansluiten op deelmobiliteit om verzekeringen betaalbaar te maken.

Het zit namelijk zo: op dit moment is niet het individu, maar de auto verzekerd. Voor een eigen auto is dat geen probleem. Maak je veel schade, dan wordt jouw verzekering hoger. Maar bij deelauto’s zit dat anders. Daar zit elk moment van de dag een andere bestuurder in. Maakt één bestuurder heel veel brokken, dan heeft dat gelijk gevolgen voor iedereen. Dat maakt dat deelvervoersdiensten een hoge premie betalen voor hun verzekeringen. En die hoge kosten zie je terug in de prijzen van het gebruik van deelvervoer.

Reisbalans is samen met een aantal andere partijen aan het onderzoeken of het mogelijk is om het individu te verzekeren tijdens het gebruik van deelvervoer, in plaats van het voertuig. Deze ‘persoonsgebonden mobiliteitsverzekering’ moet ervoor zorgen dat de verzekeringskosten lager uitvallen, waardoor het gebruik van deelvervoer beter betaalbaar wordt. Doordat de hoogte van de verzekering afhangt van jouw eigen rijstijl kan deze vorm van verzekeren óók bijdragen aan betere verkeersveiligheid.

We innoveren samen met onze klanten

Bij één van onze klanten, gemeente Hengelo, loopt momenteel een pilot samen met de RDW om het gebruik van een persoonsgebonden mobiliteitsverzekering te onderzoeken. Tijdens deze pilot testen wij of dit in de praktijk zou werken en hoe we dit technisch mogelijk kunnen maken. Hiermee zetten wij de eerste stappen naar deze nieuwe vorm van verzekeren.

Naast de persoonsgebonden personenmobiliteit, of het ‘mobiliteitspaspoort’, testen wij nog meer tijdens deze pilot. Gemeente Hengelo wil de duurzame deelmobiliteit van de gemeente in de toekomst betaalbaar en toegankelijk maken voor medewerkers én omwonenden, en wil de bezettingsgraad van de deelauto’s maximaliseren om deze optimaal te benutten. Daarom wordt tijdens de pilot ook privégebruik van hun deelvervoermiddelen onderzocht. Medewerkers mogen de deelauto’s en deelfietsen van Reisbalans tijdens de pilot buiten werktijden óók privé gebruiken. De inzichten van deze pilot helpen om te bepalen hoe een vloot deelauto’s of fietsen naast zakelijk óók privé gebruikt kan worden door medewerkers óf omwonenden.

Reisbalans investeert in de toekomst

Met deze pilot bij de Gemeente Hengelo laten wij zien hoe we samen met partners én klanten bezig zijn met innovaties die bijdragen aan de mobiliteit van de toekomst. Wij richten ons erop de ideale mobiliteitsmix uit te breiden, toegankelijk én betaalbaar te maken. Zo stimuleren we samen om werkend Nederland duurzamer en kostenefficiënter te laten reizen!

Heeft jouw organisatie al een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid?

Reisbalans kan je hierbij helpen. Neem contact met ons op!

Misschien vind je dit ook interessant:

Hoe werkgevers het file- en parkeerprobleem kunnen helpen oplossen

Lees verder

Duurzame mobiliteit: uitdagingen en oplossingen voor drie sectoren

Lees verder
Vrouw bij een bushalte

Alles wat je moet weten over OVpay voor zakelijk gebruik

Lees verder
Vrouw werkt aan een bureau.

Belangrijke fiscale wijzigingen voor werkgevers in 2024

Lees verder
Man reist zakelijk

Top 4 grote vragen bij bedrijven rond de CO2-rapportageplicht

Lees verder